kalppili.blogcu.com

Mayıs 2009 8 İçerik

Koroner Arter Bypass Ameliyatı

Perkütan koroner girişim (stent implantasyonu)

Kardiyovasküler Stent

ANGIOPLASTY STENT

Kalbin tıbbi çalışmasının animasyonu

Kalbin iç anatomisi

Dolaşım sistemi

Kalp Sistemi Çalışması

Ocak 2009 1 İçerik

2008 4 İçerik