TİLT TESTİ (EĞİK MASA TESTİ):

 

Tilt testi (Eğik masa testi):

 

Tilt testi (Eğik masa testi): Acil  bir durumda her türlü müdahalenin yapılabileceği bir ortamda hastayı monitorize edip (kalp atımlarının monitorden izlenebilmesi) damar yolu açılarak yapılır. Hasta hareket edebilen bir masaya yatırılır. Test sırasında bayılma olması halinde düşmemesi için özel kemerlerle masaya bağlanır. Masa 60-80 derece eğime getirilerek yaklaşık 45 dakika hasta izlenir, her 5 dakika da bir tansiyon ve nabıza bakılır. Kan basıncında ve nabız sayısında ciddi düşüşler ya da bayılma olması halinde test anında sonlandırılır. Bayılmanın nedeninin ve ayırıcı tanısının belirlenmesinde kullanılır. Hazırlık ve dinlenme aşamaları da göz önünde bulundurulduğunda 1 saatten daha uzun sürebilen bir test olması nedeni ile her gün bir hastaya tilt testi yapılmaktadır. Testten sonra hasta evine gidebilmektedir.

 

Teste gelirken dikkat edilmesi gerekenler? Doktorunuz tarafından farklı bir şey söylenmez ise teste gelmeden önce 2-3 saat boyunca bir şey yiyip içilmemelidir.  

 

İntrakardiyak elektrofizyolojik çalışma: Kalbin elektriki iletim siteminin özelliklerinin belirlenmesi ve anormal hızlı kalp atımlarının (taşikardi) nedeninin belirlenmesi için yapılabilir. Test herhangi bir yaşta uygulanabilir. Test yaklaşık 2-4 saat kadar sürmektedir. Test Çocuk Kardiyoloji Kalp Kateterizasyonu odasında bulunan Elektrofizyoloji Laboratuvarında yapılmaktadır. Hastalar laboratuvara alındıktan sonra damar yolu açılarak serum takılır. Hastaya belirli aralıklarla otomatik tansiyon ölçümü yapabilecek bir tansiyon cihazı takılır. Kalp ritmini (EKG) monitorden takip edebilmek için vücuduna elektrodlar yapıştırılır. Test uyumlu büyük çocuklarda sadece sakinleştirici ilaç (midazolam) verilerek yapılabilmektedir. Ancak uyumsuz, hareketli, sakin durmayan çocuklarda testin yapılabilmesi için genel anestezi (ketamin) verilmektedir. İlaç verildikten sonra hasta test boyunca uykuda kalmaktadır. Gerekirse ilaç tekrarlanmaktadır. Daha sonra kasık damarlarından girilerek ince ve elastik kateterler (kalp içinden kalp ritmine ait kayıtlar alabilen) kalp içinde belirli bölgelere yerleştirilmektedir. Kateterler yardımı ile kalbe verilen ek elektriksel uyarılar ve kalp içinden elde edilen elektriki aktiviteler incelenerek anormal ritm ve nedeni belirlenir. Test sonlandırıldıktan sonra hastaya 4 saat bir şey yememesi gerektiği belirtilmekte, bir gece hastanede izlendikten sonra taburcu edilemektedirler. Taburcu edilirken kasıktaki kateter giriş yerlerinden kanama olmaması için 1 hafta boyunca anormal hareketlerden hastanın kaçınması önerilmektedir.     

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !